* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

حقيقت اين است كه اسرائيل يك غدّه‌ى سرطانى است و بايد از بين برود

 


 

 

 

 

سفر نامه تصويري اردوي مطالعاتي رامسر ( ويژه پايه چهارم ) - ديماه 92

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : تبریز-خیابان آزادی نرسیده به ابوریحان-ابتدای خیابان حج (جنت سابق)مجتمع اموزشی میثاق-دبیرستان میثاق 2
تلفن : 04114752475
آدرس رايانامه : misaghhighschool gmail com