*********************************************

 

به وب سايت دبيرستان الحسين (ع) ميثاق خوش آمديد

*************************


 

**************************

جلسه مشترك مسئولين اداره آموزش و پرورش ناحيه 4 و مديران مدارس غير انتفاعي

 

 

**************************

اردوي دانش آموزان پايه سوم 

 

 

*****************************

 

 

*************************