به وب سايت دبيرستان مكتب الحسين (ع) ميثاق خوش آمديد

**************************

***************************

********************************

برنامه امتحانات نهايي سال سوم و پيش دانشگاهي خرداد ماه 93

 

************************************

 

**ليست نمرات مستمر نوبت دوم سالتحصيلي 93 درس مباني كامپيوتر از لينكهاي زير قابل دسترس مي باشد **

*** هر گونه اعتراض به نمره مستمر نوبت دوم را به ايميل zare@zaregem.ir ارسال نماييد ***

** فقط به اعتراضاتي كه صرفا از طريق ايميل ارسال شده پاسخ داده خواهد شد **

** اعتراض بي مورد موجب كسب نمره خواهد شد **

دريافت ليست نمرات كلاس سوم رياضي 1

دريافت ليست نمره كلاس سوم رياضي 2

 *****************************************

***********************************************

 

****************************

********************************

********************************

**********************************

 سفر نامه تصويري مشهد مقدس

***********************************

 

 

آدرس : تبریز / جاده آذرشهر / درب اول تراکتورسازی / ساختمان سابق دانشگاه علمی کاربردی تراکتورسازی تبریز
تلفن : 4265182-5