******************

 برنامه زمانبندي ثبت نام دانش آموزان

******************

جلسه توديع و معارفه مديريت دبيرستان مكتب الحسين (ع) ميثاق روز چهارشنبه 94/4/3 برگزار شد

دراين جلسه ضمن تقدير و تشكر از زحمات جناب آقاي زارعي در طول مديريت دبيرستان مكتب الحسين (ع)

آقاي قاسم محمودي به عنوان مديريت جديد دبيرستان منصوب شدند .

 

**************

تذكرات انضباطي ويژه برنامه تابستان

*********************

برنامه تابستان ويژه پايه اول به دوم متوسطه

***********************

برنامه تابستان ويژه پايه دوم به سوم متوسطه

************************

برنامه تابستان ويژه پايه سوم به چهارم متوسطه

****************

***************جلسه مشترك مديران مدارس ميثاق با مدير عامل محترم موسسه ميثاق

 

 

*************************

***************

جلسه مشترك مسئولين اداره آموزش و پرورش ناحيه 4 و مديران مدارس غير انتفاعي

 

 


اردوي دانش آموزان پايه سوم 

 

 


 

آدرس : تبریز / خیابان ارتش جنوبی / تقاطع پاستور / روبروی یگان ویژه ناجا / دبیرستان مکتب الحسین(ع)میثاق -
تلفن : 35405184