جلسه مشترك مسئولين اداره آموزش و پرورش ناحيه 4 و مديران مدارس غير انتفاعي

 

 


 

 


 

 

 


اردوي دانش آموزان پايه سوم 

 

 


 

آدرس : تبریز / خیابان ارتش جنوبی / تقاطع پاستور / روبروی یگان ویژه ناجا / دبیرستان مکتب الحسین(ع)میثاق -
تلفن : 35405184